Temos Žymėti visus

Skelbimai Spausdinti RSS

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija skelbia konkursą karjeros valstybės tarnautojo pareigoms

Sukurta 2019.11.13 / Atnaujinta 2019.11.29 10:36

Skelbiamas konkursas į karjeros valstybės tarnautojo pareigybę Komunikacijos ir kultūrinės diplomatijos departamento Informacijos stebėjimo ir žiniasklaidos skyriuje (pareiginės algos koeficientas 7,7).

 

Pareigybės paskirtis

Komunikacijos ir kultūrinės diplomatijos departamento Informacijos stebėjimo ir žiniasklaidos skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga administruoti URM ekstraneto sistemą (toliau – „kURMis“), stebėti, apibendrinti ir analizuoti Lietuvos ir užsienio viešos informacijos šaltinių pranešimus ir informacijos srautus ministerijai aktualiomis temomis.

Specialieji reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą;

2. mokėti ne mažiau kaip dvi užsienio kalbas, iš kurių – anglų kalbą ne žemesniu kaip įgudusio vartotojo lygmens C1 lygiu, rusų kalbą – ne žemesniu kaip pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;

3. mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programiniu paketu);

4. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės programomis ir nutarimais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybos, diplomatinės tarnybos ir ministerijos veiklą, informacijos žiniasklaidai teikimą;

5. gebėti dirbti su viešosios informacijos šaltiniais, mokėti apibendrinti ir analizuoti informacijos srautus ir duomenis;

6. atitikti Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti arba susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Slaptai“.

Funkcijos

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

1. administratoriaus teisėmis tvarko URM ekstraneto sistemą („kURMis“);

2. koordinuoja, kad URM ekstraneto sistemoje būtų skelbiama URM, diplomatinių atstovybių ir konsulinių įstaigų, specialiųjų misijų darbuotojams aktuali informacija;

3. konsultuoja URM, diplomatinių atstovybių ir konsulinių įstaigų, specialiųjų misijų darbuotojus informacijos ekstraneto sistemoje pateikimo ir atnaujinimo klausimais;

4. teikia pasiūlymus dėl URM ekstraneto sistemos tobulinimo, prireikus - prisideda prie jų įgyvendinimo;

5. pagal poreikį rengia temines analitines pažymas aktualiomis temomis;

6. pagal poreikį rengia žiniasklaidos apžvalgas aktualiomis temomis;

7. atlieka išplatintų žiniasklaidai URM spaudos pranešimų sklaidos analizę;

8. atlieka užsienio reikalų ministro interviu ir kitų pasisakymų žiniasklaidoje stebėseną;

9. darbo laiku stebi nustatytų naujienų agentūrų ir žiniasklaidos priemonių pranešimus aktualiais URM veiklai klausimais, skelbia juos ministerijos ekstraneto sistemoje;

10. vykdo ir kitus su departamento funkcijomis susijusius tiesioginio vadovo nenuolatinio pobūdžio pavedimus.

Dokumentai teikiami 10 darbo dienų (iki lapkričio 26 d. įskaitytinai) elektroniniu būdu per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą (skelbimo Nr. 42961)

Išsamesnė informacija teikiama el. paštu [email protected], tel.: 8 706 52807.

Susiję skelbimai Visi skelbimai »
Lietuvos Respublikos ambasada Nyderlandų Karalystėje skelbia kandidatų atranką raštvedžio (-ės) pareigybei užimti. Įkelta2019.11.25

Lietuvos Respublikos ambasada Nyderlandų Karalystėje skelbia kandidatų atranką raštvedžio (-ės) pareigybei užimti.

Naujienlaiškio prenumerata