Temos Žymėti visasAtžymėti visus

Naujienos Spausdinti RSS

Ambasadorius Petras Zapolskas lydėjo Popiežių Pranciškų jo ganytojiškos kelionės į Lietuvą metu

Sukurta 2018.10.01 / Atnaujinta 2018.10.01 14:13
   Ambasadorius Petras Zapolskas lydėjo Popiežių Pranciškų jo ganytojiškos kelionės į Lietuvą metu
   Ambasadorius Petras Zapolskas lydėjo Popiežių Pranciškų jo ganytojiškos kelionės į Lietuvą metu

   Rugsėjo 22 ir 23 dienomis Lietuvoje su ganytojiška kelione ir valstybiniu vizitu lankėsi Popiežius Pranciškus. Pirmasis Popiežiaus susitikimas Vilniuje - su Lietuvos Respublikos Prezidente Dalia Grybauskaite. Dvišaliame susitikime Prezidento rūmuose Lietuvos Respublikos Prezidentė ir Popiežius Pranciškus aptarė Lietuvai, Baltijos regionui, taip pat Europai ir pasauliui aktualius klausimus.

   Prezidentė padėkojo Popiežiui už dėmesį Lietuvai – mūsų istorijai ir kovai už laisvę. Ypač reikšminga tai, kad Šventasis Sostas, niekada nepripažinęs mūsų valstybės okupacijos ir išsaugojęs Lietuvos ambasadą, nuosekliai rėmė antisovietinę rezistenciją.

   Šalies vadovė su Šventuoju Tėvu, vienu reikšmingiausių dabarties lyderių, kalbėjo apie mūsų regiono saugumą. Lietuva, gyvendama agresijos ir melo pašonėje, gerai supranta ir užjaučia tuos, kurie kovoja už laisvę ir nepriklausomybę. Todėl jaučiame pareigą padėti žmonėms Ukrainoje, Gruzijoje ir priminti apie tai pasauliui.

   Lietuva, brangindama Popiežiaus nuolat keliamas žmogiškumo ir gailestingumo vertybes, siekia išlaikyti atvirą, laisvą ir kuriančią visuomenę. Tai aktualu ir visai Europai, susiduriančiai su populizmo ir nacionalizmo grėsmėmis. Lietuva solidarizuojasi su kitomis šalimis sprendžiant pagalbos pabėgėliams klausimus. Tik bendromis jėgomis galime įveikti skaudžias socialinės atskirties, pagarbos žmogaus teisėms, aplinkos apsaugos problemas.

   Mūsų šaliai svarbi stipri Bažnyčia ir tvirtas jos žodis. Lietuva remia Šventojo Tėvo pastangas priartinti ją prie žmonių ir palaiko vykdomas reformas. Prezidentė Popiežiui Pranciškui padovanojo Lietuvos nepriklausomybės simbolį – Laisvės varpą ir kūrinio „Gloria Lietuvai“ įrašą.

   Šventasis Tėvas padovanojo mozaikos, esančios Romoje, šv. Petro Bazilikoje, reprodukciją. Ši mozaika, duotajama 9-uoju amžiumi, yra virš šv. Petro kapo po Popiežiaus altoriumi. Taip pat Popiežius padovanojo Prezidentei keturias savo knygas ir Popiežiaus medalį.

   Popiežius Prezidentūros garbės svečių knygoje įrašė: „Dėkoju už dosnų sutikimą ir svetingumą. Maloniai patikinu Jus ir Lietuvos žmones, kad ir toliau už Jus melsiuos ir prašysiu gausios Visagalio Dievo palaimos visiems. Pranciškus”.

   Po šio dvišalio susitikimo Prezidentė S. Daukanto aikštėje Lietuvos žmonių vardu sakė sveikinimo kalbą svečiui, po kurios į aikštėje susirinkusius kreipėsi Šventasis  Tėvas.

   Popiežius Pranciškus rugsėjo 22 d.  meldėsi prie Aušros Vartų Dievo Motinos, Vilniaus Katedros aikštėje susitiko su jaunimu.

   Rugsėjo 23 d. Popiežius aukojo Šv. Mišias Kaune. Į Kauno Santakos parką susirinko tikintieji iš visos Lietuvos ir piligrimai iš kitų šalių. Šventojo Tėvo aukojamos Šv. Mišios, po kurių Popiežius tradiciškai kalbėjo „Viešpaties angelo“ maldą, buvo jo vizito į Lietuvą kulminacija.

   Tos pačios dienos pavakarę Vilniuje Rūdninkų aikštėje Šventasis Tėvas kartu su Lietuvos Prezidente pagerbė Vilniaus geto aukų atminimą. Šventasis Tėvas sustojo tyliai maldai prie paminklo. Rugsėjo 23 d.,  Lietuvos žydų genocido dieną, sukako 75 metai, kai buvo likviduotas Vilniaus getas, o jo gyventojai sušaudyti Paneriuose arba išvežti į nacių koncentracijos lagerius.

   Vėliau Popiežius  buvusiame KGB vidaus kalėjime medėsi prie kalinių kamerų, kuriose kalėjo už tikėjimo laisvę kovojantys tikintieji ir kunigai. Drauge su Lukiškių aikštėje susirinkusiais žmonėmis Popiežius prie paminklo sovietinės okupacijos aukoms meldėsi už visus, kalėjusius ir žuvusius dėl Lietuvos laisvės.

   Lietuvos Prezidentės teigimu, Katalikų bažnyčia suvaidino ypatingai svarbų vaidmenį kovoje su okupaciniu režimu. Tikinčiųjų ir dvasininkų pastangos saugoti bei skleisti draudžiamą tikėjimą, kovoti už valstybės ir piliečių laisvę buvo reikšmingas žingsnis siekiant Lietuvos nepriklausomybės. Mums brangus Popiežiaus dėmesys pasiaukojamai tautos kovai už laisvę.

   Naujienlaiškio prenumerata