Temos Žymėti visasAtžymėti visus

Naujienos Spausdinti RSS

Lietuvos Respublikos ambasada prie Šventojo Sosto ir Suverenaus Karinio Maltos Ordino skelbia atranką į sekretoriaus (-ės) pareigybę

Sukurta 2019.09.09 / Atnaujinta 2019.09.09 12:37

Lietuvos Respublikos ambasados prie Šventojo Sosto ir Maltos Ordino sekretorius yra darbuotojas, dirbantis pagal terminuotą darbo sutartį. Terminuota darbo sutartis paprastai sudaroma vieneriems metams. Ambasados sekretoriaus pareigybė reikalinga užtikrinti ambasados darbą su dokumentais, platinti informaciją ir teikti pirminę informaciją telefonu.

Pagrindinės funkcijos:

 • padeda diplomatinės atstovybės vadovui, derina ambasados vadovo darbotvarkę;
 • atsiliepia telefonu, administruoja skambučius;
 • teikia bendrojo pobūdžio informaciją interesantams telefonu, pagal kompetenciją rengia atsakymus į paklausimus;
 • pagal kompetenciją susirašinėja su užsienio valstybių diplomatinėmis atstovybėmis ir kitomis institucijomis, įstaigomis, organizacijomis;
 • registruoja gaunamą ir siunčiamą korespondenciją, kopijuoja ir siunčia dokumentus, tvarko protokolinę korespondenciją ir vykdo kitas dokumentų valdymo funkcijas;
 • pagal kompetenciją rengia raštus, lydraščius, notas ir kitus dokumentus ar jų projektus;
 • formuoja diplomatinės atstovybės dokumentų bylas, rengia dokumentacijos planą bei tvarko archyvą;
 • stebi žiniasklaidos pranešimus, platina atstovybės pranešimus žiniasklaidoje;
 • platina Lietuvos Respublikos institucijų, įstaigų, įmonių pateiktą informaciją;
 • atnaujina ir skelbia informaciją atstovybės interneto puslapyje, socialinių tinklų paskyrose;
 • atlieka vertimus raštu;
 • sudaro ir nuolat pildo diplomatinės atstovybės kontaktinių asmenų sąrašą;
 • padeda tvarkyti diplomatinio pašto ir diplomatinių krovinių siuntimą ir priėmimą;
 • prisideda prie susitikimų, renginių, priėmimų, vizitų organizavimo ir aptarnavimo.

Kitos papildomos funkcijos:

 • atsako už/vykdo materialinių vertybių (ilgalaikio turto ir atsargų) esančių atstovybėje, įsigijimą, panaudojimą ir saugojimą;
 • tvarko materialinių vertybių apskaitą, medžiagų, inventoriaus ir materialinių vertybių nurašymą;
 • aprūpina atstovybės darbuotojus ūkinėmis ir kanceliarinėmis priemonėmis bei inventoriumi;
 • vykdo finansų valdymo funkcijas, kurios apima: atstovybės išlaidų sąmatos sudarymą, vykdymą ir kontrolę; atstovybės finansų apskaitą; atstovybės finansų kontrolę; ataskaitų, pažymų ir kitų dokumentų rengimą ir teikimą; atstovybės darbuotojų darbo ir kompensuojamo laiko apskaitos žiniaraščio pildymą.
 • dalyvauja sudaromų komisijų veikloje ilgalaikio turto ir atsargų metinėje ir kitoje turto perdavimo inventorizacijoje;
 • organizuoja atstovybėje viešuosius pirkimus, tvarko su viešųjų pirkimų organizavimu susijusius dokumentus;
 • vykdo kitus atstovybės vadovo nenuolatinio pobūdžio tarnybinius pavedimus.

Reikalavimai:

 • turėti aukštąjį koleginį arba aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
 • mokėti lietuvių kalbą ne žemesniu kaip įgudusio vartotojo lygmens C1 lygiu, italų kalbą ne žemesniu kaip įgudusio vartotojo lygmens C1 lygiu, anglų kalbą ne žemesniu kaip pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;
 • mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programiniu paketu);
 • išmanyti raštvedybos, dokumentų tvarkymo ir apskaitos, teisės aktų rengimo, kalbos kultūros taisykles;
 • gebėti planuoti, organizuoti savo veiklą, analitiškai vertinti ir sisteminti informaciją;
 • sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
 • aitikti Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimus dirbti arba susipažinti su įslaptinta informacija.

Privalumai:

 • mokėti prancūzų ir/ar ispanų k.;
 • išmanyti Šventojo Sosto ir Suverenaus Karinio Maltos Ordino protokolo, etiketo reikalavimus;
 • turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą;

Kviečiame kandidatus, atitinkančius keliamus reikalavimus, iki 2019 m. rugsėjo 13 d. (imtinai) atsiųsti savo gyvenimo aprašymą (CV) ir motyvacinį laišką el. paštu: [email protected], faksu: (+39) 06 68809596 arba adresu: Via Giulia 66, 0186 Roma.

Atrinkti kandidatai bus kviečiami atvykti pokalbio į ambasadą.

Naujienlaiškio prenumerata