Temos Žymėti visasAtžymėti visus

Naujienos Spausdinti RSS

Skelbiama atranka į Lietuvos ambasados prie Šv. Sosto ir Maltos ordinui sekretoriaus pareigybę

Sukurta 2022.06.15 / Atnaujinta 2022.06.27 15:29

Lietuvos ambasada prie Šventojo Sosto ir Maltos ordinui skelbia atranką į sekretoriaus pareigybę. Su darbuotoju bus sudaroma terminuota darbo sutartis. 

Pareiginės algos koeficientas nuo 5,89. 
 
Reikalavimai:
 
3.1 turėti aukštąjį koleginį arba aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
3.2. mokėti lietuvių kalbą C1 lygiu, italų ir anglų kalbas B2 lygiu;
3.3. mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programiniu paketu);
3.4. išmanyti raštvedybos, dokumentų tvarkymo ir apskaitos, teisės aktų rengimo, kalbos kultūros taisykles;
3.5. gebėti planuoti, organizuoti savo veiklą, analitiškai vertinti ir sisteminti informaciją;
3.6. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
3.7. atitikti Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus suteikiant teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“.
 
Funkcijos:
 
4.1. padeda ambasados vadovui ar priskirtam darbuotojui;
4.2. atsiliepia telefonu, administruoja skambučius;
4.3. teikia bendrojo pobūdžio informaciją interesantams telefonu, pagal kompetenciją rengia atsakymus į paklausimus;
4.4. pagal kompetenciją susirašinėja su užsienio valstybių diplomatinėmis atstovybėmis ir kitomis institucijomis, įstaigomis, organizacijomis;
4.5. registruoja gaunamą ir siunčiamą korespondenciją, kopijuoja ir siunčia dokumentus, tvarko protokolinę korespondenciją ir vykdo kitas dokumentų valdymo funkcijas;
4.6. pagal kompetenciją rengia raštus, lydraščius, notas ir kitus dokumentus ar jų projektus;
4.7. formuoja ambasados dokumentų bylas, rengia dokumentacijos planą bei tvarko archyvą;
4.8. stebi žiniasklaidos pranešimus, platina ambasados pranešimus žiniasklaidoje;
4.9. platina Lietuvos Respublikos institucijų, įstaigų, įmonių pateiktą informaciją;
4.10. atnaujina ir skelbia informaciją ambasados interneto puslapyje, socialinių tinklų paskyrose;
4.11. atlieka vertimus raštu;
4.12. sudaro ir nuolat pildo ambasados kontaktinių asmenų sąrašą;
4.13. padeda tvarkyti diplomatinio pašto ir diplomatinių krovinių siuntimą ir priėmimą;
4.14. prisideda prie susitikimų, renginių, priėmimų, vizitų organizavimo ir aptarnavimo;
4.15. organizuoja ambasados viešuosius pirkimus, tvarko su viešųjų pirkimų organizavimu susijusius dokumentus; 
4.16. pagal poreikį rengia ambasados paslaugų sutartis, vykdo jų sudarymo ir vykdymo kontrolę;
4.17. aprūpina ambasados darbuotojus ūkinėmis ir kanceliarinėmis priemonėmis bei inventoriumi;
4.18. užtikrina, kad ambasadoje esantys įrenginiai, prietaisai būtų techniškai tvarkingi ir tinkamai naudojami;
4.19. rūpinasi ambasados ir/ar rezidencijos patalpų priežiūra;
4.20. kontroliuoja ir prižiūri švaros ir tvarkos palaikymą ambasados patalpose;
4.21. vairuoja ambasados transportą, kai tai būtina jo tiesioginėms funkcijoms vykdyti;
4.22. teikia ir renka finansinius ir kitus dokumentus Lietuvos Respublikos ambasadai Italijos Respublikoje;
4.23. pildo ambasados darbuotojų darbo ir kompensuojamojo laiko apskaitos žiniaraštį;
4.24. koordinuoja atstovybės administracinio-techninio personalo darbą;
4.25. rūpinasi tarnybinės(ių) transporto priemonės(ių) draudimo reikalais;
4.26. laiku ir atsakingai pildo su transporto priemone(ėmis) ir vairavimu susijusius dokumentus, tvarko transporto priemonės(ių) degalų ir kitų sąnaudinių medžiagų ir ridos apskaitą;
4.27. vykdo kitus ambasados vadovo nenuolatinio pobūdžio tarnybinius pavedimus.
 
Privalumai:
 
1. Administracinio darbo patirtis;
2. Protokolo reikalavimų išmanymas;
3. B kategorijos vairuotojo pažymėjimas; 
4. Prancūzų ir/ar ispanų k. mokėjimas.
 
Kviečiame kandidatus, atitinkančius pareigybei keliamus reikalavimus, iki š.m. birželio 23 d. (įskaitytinai) siųsti savo gyvenimo aprašymą (CV) ir motyvacinį laišką el.paštu [email protected] arba adresu Via Giulia 66, 00186 Roma.
 
Atrinkti kandidatai bus kviečiami į pokalbį ambasadoje arba nuotoliniu būdu.

Naujienlaiškio prenumerata

Captcha