Temos Žymėti visasAtžymėti visus

Naujienos Spausdinti RSS

Švenčiame 103-ąsias mūsų valstybės atkūrimo metines – su Lietuvos Valstybės atkūrimo diena!

Sukurta 2021.02.15 / Atnaujinta 2021.02.15 16:10
    Švenčiame 103-ąsias mūsų valstybės atkūrimo metines – su Lietuvos Valstybės atkūrimo diena!

    „Šią mūsų tautos atgimimo ir laisvės dieną prisiminkime ir Lietuvos Nepriklausomybės šauklius kunigus. Net keturi iš dvidešimties Vasario 16-osios akto signatarų buvo katalikų kunigai: tai žmogaus dvasios ganytojai, tapę ir tautos dvasios vedliais, išgrindę kelią į Lietuvos valstybingumą“, – sakė Lietuvos ambasadorius prie Šventojo Sosto Petras Zapolskas.

    1918 m. vasario 16 d. Nepriklausomybės aktą pasirašę kunigai – tai kun. Vlada Mironas, kun. Alfonsas Petrulis, kun. Justinas Staugaitis ir Romoje, Campo Verano kapinėse, Šv.Kazimiero Lietuvių kolegijos koplyčioje, palaidotas prelatas Kazimieras Steponas Šaulys.

    Nuotraukoje: Lietuvos Taryba 1917. Stovi iš kairės: K. Bizauskas, J. Vailokaitis, D. Malinauskas, kunigas V. Mironas, M. Biržiška, kunigas A. Petrulis, S. Banaitis, P. Klimas, A. Stulginskis, J. Šernas, P. Dovydaitis. Sėdi iš kairės: J. Vileišis, J. Šaulys, kunigas Justinas Staugaitis, S. Narutavičius, J. Basanavičius, A. Smetona, kunigas K. S. Šaulys, S. Kairys, J. Smilgevičius (Lietuvos nacionalinis muziejus)